O NÁS

V naší mateřské škole pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu s názvem

 

"SPOLEČNĚ POD JEDNOU STŘECHOU - SPOLEČNĚ ZA JEDEN PROVAZ"

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Je vypracován v souladu s RVP PV a obecně platnými právními předpisy a vychází z analýzy konkrétních podmínek a možností školyŠVP je otevřeným dokumentem, který bude v určitých časových etapách inovován podle měnících se potřeb společnosti, zkušeností učitelů se ŠVP i podle měnících se potřeb a zájmů dětí.

Sedíme v kroužku, máme to štěstí, že nemusíme spěchat. Můžeme se posadit, držet jeden druhého za ruku a uvědomit si, že tady jsme spolu a pro sebe. Jsme ve světě fantazie, her a kamarádů, kteří se ráno sejdou a popřejí si dobrý den, pohladí se a užijí si spolu spoustu legrace při společných hrách, cvičení, zpívání, kreslení, učení, prožívání...                                         VIZE A CÍLE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY


Naše mateřská škola je místem, kde děti předškolního věku nacházejí

· příjemnou atmosféru ve společnosti vrstevníků a zaměstnanců školy

· estetické prostředí ve kterém je jim dobře

· pomocnou ruku, vlídné slovo a pochopení

· velké množství podnětů a motivace ke svému všestrannému rozvoji své osobnosti

· spoustu radostných prožitků

· podporu své zvídavosti

· odpovědi

· nové kamarády


                                                   


VELIKOST ŠKOLY (KAPACITA TŘÍDY, POČET TŘÍD, POČET PRACOVNÍKŮ

1 třída                                                           (heterogenní)

Kapacita                                                        22

Počet dětí pro školní rok 2018-2019              22, z toho 9 dívek

Počet pracovníků                                           6


LOKALITA ŠKOLY (V JAKÉM PROSTŘEDÍ SE ŠKOLA NACHÁZÍ)

Mateřská škola svým prostředím a charakterem vzdělávání vytváří pro děti rodinné prostředí. Nevýhodou je přilehlá, docela rušná silnice. Zřizovateli byla předložena  žádost o vybudování parkoviště pro rodiče na místo předzahrádky, která není dětmi využívána.


CHARAKTER A SPECIFIKA BUDOVY

Mateřská škola byla otevřena v r. 1927 a 2003 vstoupila do právní subjektivity. Její součástí je školní jídelna. Budova školy je vilového typu, nachází se v okrajové lokalitě obce Hradiště.


Za pomoci zřizovatele a sponzorů prošla od roku 2009 postupnými rozsáhlými vnitřními úpravami


2009-2010

·       výměna nábytku ve třídě, z důvodu lepšího prostorového využití  probouraná příčka mezi jídelnou a hernou,

        vyměněny vstupní dveře do budovy, provedena rekonstrukce lehárny - vyhozena nevyhovující stěna,

        koberec nahrazen linoleem, vyklizeny sklepy, upravena zahrada, postaven altánek pro děti (sponzor)


2011-2012

·       vyměněny šatní bloky, dokončena rekonstrukce sklepních prostor


2013

·       na školní zahradě vybudována betonová plocha ke hře dětí při pobytu venku /jízda na koloběžkách,

        odstrkávadlech, rozšíření znalostí a dovedností  v dopravní výchově/ - zřizovatel,

        nový zahradní prvek - houpačka


2014

·       nábytek ve třídě nahrazen policovým systémem   


2015

·       nový zahradní prvek - vláček, zabezpečení budovy - alarm - poskytovatel Jablotron Security a.s.,

        výměna plynového kotle za nový


2016

·       zakoupena interaktivní tabule / zřizovatel / rekonstrukce podlahy v umývárně


2017

·       zřízen koutek pro dvouleté děti


2018

·       nový zahradní prvek - hrošík

·       Veselý Klokánek, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009218, podpořený z výzvy

        MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II

.       vymalování celé Mš - sponzor


Součástí školy je oplocená zahrada, která nabízí pohyb na travnaté ploše, ale i využití herních prvků


V letních měsících příjemný stín pro děti poskytují vzrostlé stromy, keře a altánek. Pro otužování a ochlazení dětí v horkých letních dnech využíváme malý mobilní bazének.


Školní zahradu, přestože okolí školy by bylo  k vycházkám podnětné,  z důvodu docházky dětí mladších tří let, využíváme pro pobyt venku v největší míře.